Hennè

 


Hennè Bruno

7,00

Hennè naturale per capelli - Bruno
 

 


Hennè Castano

7,00

Hennè naturale per capelli -Castano
 

 


Hennè Nero

7,00

Hennè naturale per capelli -Nero
 

 


Hennè Neutro

7,00

Hennè naturale per capelli -Neutro
 

 


Hennè Rame Naturale

7,00

Hennè naturale per capelli - Rame naturale
 

 


Hennè Rosso Intenso

7,00

Hennè naturale per capelli -Rosso intenso
 

 


Hennè Rosso Mogano

7,00

Hennè naturale per capelli - Rosso mogano